Cztery Łapy

border collies / yorkshire terrier
Tu jesteśmy:


Ostatnio Avia ma smaczkowy post - do wszystkiego co robimy używany karmy (ew. parówek) jako nagrody nie bawiąc się w kupowanie dodatkowych przysmaków czy gryzaków. Avia nie protestuje i chyba mnie w tym względzie rozleniwiła ;) Dlatego ucieszyłam się dostając całe pudło gryzaków dla Avicza od E-PIES.